Regulamin sklepu

Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sekretnatury.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sekretnatury.pl jest prowadzony przez firmę:
 
EMRO
21-200 Parczew
ul. Polna 65/27
NIP 539-148-25-42
REGON  060739537

tel.        +48 535 29 55 29
             +48 505 25 26 70
e-mail   sklep@sekretnatury.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.sekretnatury.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

Uwaga: do dokonania zakupu w sklepie nie jest wymagana rejestracja - wystarczy samo prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych. Zarejestrowany użytkownik może jednakże korzystać z dodatkowych funkcji sklepu, np. śledzenie wysyłki lub system rabatowy.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 oraz w soboty, niedzielę i święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma EMRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

6. Firma EMRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sekretnatury.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT.

8. Firma EMRO wystawia paragon na zakupiony towar. Na życzenie kupującego wystawiana jest Faktura VAT

9. Firma prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

III. Zwrot towaru, reklamacja, odstąpienie od umowy

10. Klient ma prawo dokonać zwrotu towaru (co równoznaczne jest z odstąpieniem od umowy) zamówionego drogą wysyłkową w ciągu 14 dni od dnia realizacji zamówienia (odebrania przesyłki) bez podawania jakiejkolwiej przyczyny. Towar należy odesłać zapakowany i zabezpieczony w postaci, w jakiej został dostarczony do Klienta na adres siedziby firmy EMRO.  Wraz z odstąpieniem od umowy Kupujący przesyła stosowne oświadczenie (na adres siedziby wraz ze zwracanym towarem lub mailowo na adres sklep@sekretnatury.pl). Wzór oświadczenia znajduje się poniżej. Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować może odmową przyjęcia zwrotu.

11. Firma EMRO zobowiązuje się dokonać rozliczenia z tytułu zwrotu w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo odesłanego towaru. Rozliczenia będą dokonywane poprzez przelew na wskazane przez Klienta konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Firm EMRO zobowiązuje się do zwrotu wszelkich otrzymanych od Kupującego płatności

12. Koszty przesyłki zwrotnej obciążają Klienta i nie podlegają zwrotowi. Firma EMRO zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….


Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia/paragonu/faktury (niepotrzebna skreślić) ……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 

 

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@amsterdamka.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej

Kategorie

Producenci